วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Pin It

Widgets

แปลงรูปภาพ bmp,jpg,png เป็นไฟล์ ico แบบง่าย ๆ

อยากลองทำ Icon แบบใหม่ ๆ ไว้ใช้ในคอมพิวเตอร์  จึงค้นหาโปรแกรมที่สามารถทำ Icon ได้ด้วยตนเอง   จึงได้ไปเจอกับฟรีแวร์ขนาดจิ๋ว ที่สามารถแปลงไฟล์รูปภาพ จำพวก  BMP, JPG, or PNG ไปเป็นไฟล์ประเภทIcon นามสกุล ico  ได้แบบง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอน

ฟรีแวร์ที่ว่านี้ชื่อว่า Imagicon ซึ่งมีขนาด 1.46MB สามารถสร้างไฟล์นามสกุล ico ได้หลายขนาดทั้ง 16 x 16, 32 x 32, 48 x 48, 64 x 64  สนับสนุนการใช้งานร่วมกับระบบปฏิบัติการ Windows XP / Vista / 7  ดาวน์โหลดและอ่านรายละเอียดเพิ่ิมเติมได้ที่ Imagicon

แปลงไฟล์รุปภาพเป็น icon

                                      รูปที่ 1 สัญลักษณ์โปรแกรม Imagicon

สำหรับวิธีการแปลงรุปภาพเป็นไฟล์นามสกุล ico มีวิธีการง่ายๆ ดังนี้

เปลี่ยนรูปภาพเป็นไอคอน

                                       รุปที่ 2 หน้าต่างโปรแกรม Imagicon

1. หลังการดาวน์โหลดโปรแกรม Imagicon และติดตั้งโปรแกรมเรียบร้อยให้เปิดโปรแกรม Imagicon ขึ้นมา

ตั้งค่า icon ใน freeware

                             รูปที่ 3 แสดงการตั้งค่าขนาดของ icon ไฟล์

2. ตั้งค่า Icon ที่ต้องการเปลียนรุปภาพให้ได้ขนาดตามต้องการที่เมนู Options > icon setting

 ฟรีแวร์เปลียนรูปภาพเป็นไอคอน

                                        รูปที่ 4 การตั้่งค่าแหล่งเก็บไฟล์ ico ที่แปลงเสร็จแล้ว

3 ตั้งค่าการบันทึกไฟล์ Icon ที่สร้างเสร็จแล้ว ที่เมนู options >save directory

 

การใช้งานโปรแกรม imagicon

                     รูปที่ 3 ลากไฟล์รูปภาพวางใว้ในโปรแกรมเพื่อทำการแปลงไฟล์

4. หลังการตั้งค่าขนาดของ icon และแหล่งเก็บไฟล์ ico ที่สร้างเสร็จแล้ว ให้เปิดรูปภาพที่ต้องการแปลงเป็นไฟล์ ico แล้วลาก (Drag and drop) ไปวางกึ่งกลางหน้าโปรแกรม Imagicon ดังรูปที่  5

5. ต่อจากนั้นรุปภาพดังกล่าวจะถูกแปลงไปเป็นไฟล์ประเภท icon เรียบร้อยแล้วค่ะ  เปิดดุไฟล์ Icon ได้ที่  โฟลเดอร์ที่ตั้งค่าไว้ในขั้นตอนที่ 3

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น